یه راهی پیشه روم بزار یکم بهم فرصــــــــــت بده

برای عاشق تر شدن خودت بهـــــــــــم جرأت بده 

 یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بی تابت بشه

من جــــــــــونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه


دوستت دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم

لالایی میخونم ولی نمیتونم خوابت کنم 

 دوست داشتنه منو چرا نمیتونی باور کنی

 آتیشه این عشقو شاید دوست داری خاکستر کنی

 شاید میخوای این همه عشق بمونه تو دل خودم 

 دلت میخواد دیگه بهت نگم که عاشقت شدم 

 کاش توی چشمام میدی کاشکی اینو میفهمیدی

بگو چطور ثابت کنم که تو بهم نفس میدی

یه راهی پیشه روم بزار یکم بهم فرصت بده

برای عاشق تر شدن خودت بهم جرأت بده 

 یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بی تابت بشه

من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه

طاقت بیار اینا همش یه خواهشه برای داشتن تو

یکمی طاقت بیار

 دوستت دارم میدونم میرسه یه روزی که تو منو بخوای 

 بیا یه گوشه از دلت برام یه جایی بزار

 واسه همین یه بار یکمی طاقت بیار

یه راهی پیشه روم بزار یکم بهم فرصت بده

برای عاشق تر شدن خودت بهم جرأت بده 

 یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بی تابت بشه

 من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه