دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تیر و قلب
ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 هرچیزی را از من مخفی کنی
تیری ست که مستقیماً به قلبم وارد کردی
اما نه
نه تو دیگر تیری در کمان داری
و نه دیگر قلبی برای من باقی مانده است

حافظ ایمانے