تقدیم به تو که نمیدانم در خاطرت میمانم یا یرایت خاطره میشم .

دوستت دارم نه به خاطره انکه دوستم بداری به خاطره انکه لایق دوست داشتنی