دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

خوشا
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
خوشا دردی که درمانش تو باشی / خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشا چشمی که رخسار تو بیند / خوشا ملکی که سلطانش تو باشی