دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

کاش می شد
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
کـــاش میشـــد ....
چشمانم را رو بــر هــــم می گذاشتـــــم ..
وقتی که باز میکــردم ؛
بــــــــــــی تـــــــــــــو بودن ها تمام شده باشـــد ..!
و تو در کنـــارم باشــــی ...