دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

به چه می اندیشی
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 به چه می اندیشی ؟ به خزانی که گذشت ؟
به بهاری که نبود ؟
به امیدی که کنون رفته به باد
 یا به عهدی که دگر رفته ز یاد