دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

لحظه قشنگیه
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
لـحـظـه ی قـشنگـیـه :

وقـتـی کــه اعـصـابــت خــورده
ولـی عــشقـت مـیـاد دسـتـت رو آروم مـی گـیره
و فـــشـارش مـی ده و تـو ایـنقـدر آروم مـی شـی
کـه اگـه صـد سـال بـقـیه مـی نـشـستنــــد
و بـاهـات حـــرف می زدن آرامش نمی گرفتی ... !