دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

لحظاتی
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
به صد مرگ سخت

به صد مرگ ِ سخت تر

در زندگی لحظاتی هست

که به صد مرگ ِ سخت تر می ارزند !

خاطره یی شاید ...

رویایی ...

اتفاقی ...