من و انقدر عاشق کن به من برگرده  احساسم 

 

 یه جوری که تو این دنیا کسی رو جز تو نشناسم


من و انقدر عاشق کن جهان از حس من پُر شه 

 

 هر احساسی به غیر از تو  ، دور از تصورشه

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

برای تو عزیزترینممن و انقدر عاشق کن به من برگرده  احساسم 

 یه جوری که تو این دنیا کسی رو جز تو نشناسم
من و انقدر عاشق کن جهان از حس من پُر شه 

 هر احساسی به غیر از تو دور از تصورشه
من و انقدر عاشق کن تموم حرف مردم شم
اگه دستامو ول کردی تو راه خونمم گم شم
من و انقدر عاشق کن -- که با فکر تو دریا شم
به من خوبی نکردی -- من نتونم با تو بد باشم
.
.
من و انقدر عاشق کن خدا برگرده رو به من
ببینم مردم دنیا -- نشستن تورو می بینن
یه جوری که به غیر از تو
ندونم فکر چی بودم
می خوام یادم بره
یک روز
که من قبل از تو کی بودم
.
منو انقدر عاشق کن.
.
من و انقدر عاشق کن تموم حرف مردم شم
اگه دستامو ول کردی تو راه خونمم گم شم
من و انقدر عاشق کن -- که با فکر تو دریا شم
به من خوبی نکردی -- من نتونم با تو بد باشم