دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

با تو قدم زدن ...
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
چشم در چشمِ شکوفه‌های گیلاس
با تو قدم زدن ...
تنفّس ِکوهسارِ صبح
با تو قدم زدن ...
طراوت چشمه‌ی پر قلوه سنگ
با تو قدم زدن ...
در جنگل تمشک و بلوط
سبزِ کم‌رنگ
با تو قدم زدن ...
چشمان تو اصلی ترین ترانه ی دیدارند
 

حافظ ایمانی