دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

با لبخند تــــــــــــــــــــــــــو
ساعت ٦:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
روزی میرسد که

کـــه

بـــا لبخنـــد تـــو بیـــدار میشـــوم

ایـــن روز

هـــر زمــان کـــه میخـــواهـد بــاشـد

ای کاش....

فقــطــ بــاشـــــد !!!