جنس مخالف برای رفع هوس های زود گذر نیست.

برای لذت بردن از با هم بودنه

به سلامتی همه اونایی که عشق رو با هوس اشتباه نمیگیرن!!!