خانومم ، عزیزم

شمایی که دم از نجابت و پاکی میزنی
شمایی که با نجابت دوخته شدت ملت و داری جر میدی
شمایی که جانماز آب میکشی جلو مردم
ولی در خفا دوست داری باهاش خودتو خفه کنی
شمایی که با دیدن ماشین مدل بالا آب از دهنت راه می افته
شمایی که دم از شعور شخصیت و فرهنگ و پاکی و عصمت طهراتت میزنی
وقتی توی چشمات دارم نگاه میکنم

ومیدونم داری دروغ میگی

سعی کن دهن گشادت رو ببندی و نگی با بقیه فرق داری
.
.
گلم فرق شما با بقیه فقط اینکه

داری از نداشته هات حرف میزنی