دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

آهن پرستان پول دوست
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

من از عشق گفتم

تو مدل ماشینم را پرسیدی

من از محبت گفتم

تو محل زندگیم را پرسیدی

من از دوست داشتن گفتم

تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی

من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا تو

تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی . . .