این جمله ی “دوستت دارم” ، سلام و احوالپرسی نیست که به هرکی میرسی میگی !