گاهی باید رد شد
باید گذشت
گاهی باید در اوج نیاز ، نخواست...

گاهی باید کویر شد
با همه ی تشنگی

منت هیچ ابری را نکشید...

گاهی برای بودن
باید محو شد
باید نیست شد...

گاهی برای بودن باید نبود!!

گاهی باید سیگارت را برداری
و رهسپار کوچه هایی بشی که
خیلی وقته رهگذری ازش عبور نکرده...

گاهی باید نباشی
تا لااقل یه جایی
توی گوشه کنار این شهر
دلی برات تنگ بشه...

"علی طاهری "