دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

حقیقت تو
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

تلو تلو که می خورم
چرا اخم می کنی؟
چیزی نخورده ام!!
فقط سرم محکم به حقیقت تو خورده است!!