یه چیزایی هستن که جاشونو فقط آیفون 5 پر میکنه ! میفهمی ؟؟! فقط آیفون 5 ...