دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تو رفتی
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
تو رفتی شاخه عشقم شکسته       به چشمم شبنم حسرت نشسته
نگاهی هم نکردی وقت رفتن          نگاهی که سراسر اشک بسته...