دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

ای وای قلبم
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

ای وای قلبم،قلبم شکسته به دست یه فرشته که گناهیم نداره
آخه اون دست خودش نیست دیگه راهیم نداره،نداره
ای وای عزیزم عزیزم عزیزم...
عزیزم تو چه کردی با دل خسته و زارم
با یه جمله توی گوشم که میگی دوستت ندارم
میگی دوستت ندارم
دلمو به چی فروختی کیو داشتی بهتر از من
به چه منتی عزیزم به چه قیمتی عزیزم
یادته چه روزی رفتی یادته کی و کجا بود
تو چه ساعتی عزیزم به چه قیمتی عزیزم