دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

آدمهای عجیب
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 آدم هــای عجیبـــی دارد اینجــا!
دوستــی هــایشان نـــاگهانی ســت
دلبستــن شـــان غریـــب است
و رفتــن شان آشنـــا...!