برای تـــــــــــــــــو عزیزترینم

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

تو عشقم باش و من عاشق

تو دنیای من عاشق شــــو

من اونم که تو از چشـماش

همیشه می دیدی عشقـو


همون روزی که دستامو

 تو دستات نگه داشتی

جلو چشمات گریه کردم من

دیدم اشکامو برداشتی

همون روز به خودم گفتم

همونی که گمت کردم

همونی که تو رویا

 همیشه فکرشو کردم

تو عشقم باش و من عاشق

تو دنیای من عاشق شو

من اونم که تو از چشماش

همیشه می دیدی عشقو

همیشه عشق من باش و

تو چشمام بخون عشق و

که من عاشقتر از هر کس

به چشمابی تو دل بستم

حسودی میکنم که تو

به فکر دیگری باشی

نمی دونی چقدر از کی

به دنبال تو می گشتم

تو عشقم باش و من عاشق

تو دنیای من عاشق شو

من اونم که تو از چشماش

همیشه می دیدی عشقو