از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است…
آرام فاتحه ای بخوان…
شاید خدا گذشته ام را بیامرزد…!!!