دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

هوای برگرداندن
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
دیگر هوای برگرداندنت را ندارم
هرجا که دلت می خواهد برو ...
فقط آرزو می کنم
وفتی دوباره هوای من به سرت زد.
آنقدر آسمان دلت بگیرد که با هزار شب گریه چشمانت باز هم آرام نگیری !!