برای تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

************************************

بوسه بارون می کنم لباتو تا یارم بشی

ناز کنی ، ناز بکشم همیشه غمخوارم بشی

لبای نازتو با صد گل خنده باز کنی

با هزار بوسه طبیب دل بیمارم بشی


بوسه بارون می کنم لباتو تا یارم بشی

ناز کنی ، ناز بکشم همیشه غمخوارم بشی

لبای نازتو با صد گل خنده باز کنی

با هزار بوسه طبیب دل بیمارم بشی

اگه تو  یارم بشی شهرو چراغون می کنم

زیرپات گل میریزم لباتو گلگون می کنم

اگه تو  یارم بشی شهرو چراغون می کنم

زیرپات گل میریزم لباتو گلگون می کنم

قد و بالای بلا چشما رو جادو می کنه

سر هر پیچ و خمش دست دل و رو میکنه

شب چراغ دل تاریک منه چشمای تو

چشم افسونگر تو ناز به آهو می کنه

اگه تو  یارم بشی شهرو چراغون می کنم

زیرپات گل میریزم لباتو گلگون می کنم

اگه تو  یارم بشی شهرو چراغون می کنم

زیرپات گل میریزم لباتو گلگون می کنم

امشب از این آسمون می دونم بارون میاد

می دونم ابرا میرن ستارم بیرون میاد

امشب از سینه من صدای ناله میاد

میگه باز این دل من ، که دیگه اون نمیاد

توی این اهد و زمون چه کنم با غم و درد

دیگه باور نداره حرفمو این دل سرد

توی این اهد و زمون چه کنم با غم و درد

دیگه باور نداره حرفمو این دل سرد

ای خدا این روزگار چرا اینجور میکنه

چرا با غصه و غم من و رنجور میکنه

ای خدا این روزگار چرا اینجور میکنه

چرا با غصه و غم من و رنجور میکنه

چی میشه این شب سرد بره و فردا بشه

کی میشه ابرا برن ستارم پیدا بشه

چی میشه این شب سرد بره و فردا بشه

کی میشه ابرا برن ستارم پیدا بشه

توی این اهد و زمون چه کنم با غم و درد

دیگه باور نداره حرفمو این دل سرد

توی این اهد و زمون چه کنم با غم و درد

دیگه باور نداره حرفمو این دل سرد

 

دانلود