دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

قرار نبود
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
قرار نبود عاشقت باشم
اما...
گاهی همینجوری است
گوش می‌دهی، نگاه میکنی، دلت می‌ریزد
و دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست
هیچ کارش نمیتوانی بکنی
دوست داری زُل بزنی به یک گوشه
فرو بروی در خودت
چندبار صدایت کنند و نشنوی، اصلن حس نکنی
میدانی
چون دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست
هیچ چیز.