دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

روزگار لعنتی
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

روزگـار لعنتــی …
هـــــــــــر سـازی کِـه زدی رقصیـدم.
بـی انصـاف یکبــار هـم تـو بِـه سـاز مـن بــرقــص
ببیــــــــن
دلــم چـه شــــــوری  میـزنـد …؟!