دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

سر به هوا نیستــــم
ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
سر به هوا نیستــــم امــــا

همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم

حال عجیبـــی ست دیدن همان آسمانی که

شاید تو دقایقی پیش به آن نگاه کـــرده باشی