دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

هــــــــــــی تو
ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
هـــی تو ...
یــــــادت را از مـــــن نــــگـیـــــر ...
بــــــگذار مـــــن هـــم مــــثل سهــــــراب بــــــگویـــــم،
" دلــــــخوشـــــی ها " کــــــم نـــــیـــــســـت ،
زندگی باید کــــرد ...