دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

شرع
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
چـــــه بی پـــــروا دلـــــم آغـــوشٍ ممنـــوعه ای را میخــــواهـــد کــــه

شـــرعــی بـــودنـــش را

فقــــط مـــن میــــدانـــم و دلــــم و تـــــو !