دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

جملات تاریخی 3
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
بعضـی هـا کـه میرونـد هیچ,
یادشـان کـه میمانـد هیـچ,
دمـار از روزگـار آدم هـم درمی آورد این "یاد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

واقعا دمار از روزگار آدم درمیاره