آااااااهای شما که همه دنیای عشقتون هستید و اونم به داشتن شما افتخار میکنه... و حاضر نیست شما رو با هیچکس بهتری عوض کنه...

هیچی فقط خوش به حالتون!