دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

چه بی تفــــــــاوت
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
چه بی تفــــــــاوت زندگــــــــی می کنند
آدمــــهــــــــا ...
بی آنــــــــکه بداننـــــــد در گوشـــــــه ای از دنیــــــــــا
تمــــــــام دنیـــــــــای کَســـــــــی شـده انــــــــد