دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دلگیری از مرد بودن
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
گاهی دِلَتـــ از مردانگیت مـے گیـرد....
میخواهــے کودکــ باشے
پسر بچـه اے کــه بـه هـر بَهــانـه اے بـه آغوشـے پَنـاه مے بَـــرَد
و آسوده اشکــ مــے ریــزَد
مرد ،کـه باشـے
بایـد اشک های زیـادے رآ بــے صــدا دفــن کُنــے !!