دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

روزها رفتند
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
روزها رفتند و من دیگر
خود نمی دانم کدامینم
آن منه سر سخته مغرورم
یا منه مغلوبه دیروزم
بگذرم گر از سر پیمان
می کشد این غم دگر بارم
مینشیم شاید او آید
عاقبت روزی به دیدارم