دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

با دل بیا
ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
گفت:دعاکنےمےآید
گفتم:آنکہ بادعایےبیایدبہ نفرینےمیرود
خواستےبیایےبا
دعانیــا
با دلــ♥ــ بیــــا
با دلــ♥ــ…