دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

کسی را پیدا کن
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
کسی را پیدا کن که
هیچگاه از بوسیدنت خسته نشه
وقتی احساس حسادت میکنی، تو رو در آغوش بگیره
وقتی عصبانی هستی، تو رو درک کنه و ساکت بمونه
وقتی حالت خوب نیست، دستات رو بگیره
آینده اش رو با تو تصور کنه و براش برنامه ریزی کنه
وقتی چنین کسی رو پیدا کردی هرگز رهاش نکن