به خدا دیگه الانه گریه کنم
برای بعضی از آدم ها متاسفم که میگن دوست دارن و تنها تویی تو زندگیم
اما بعد میبینی همه چیز دروغ بوده
دلم بد جور گرفته !!!
میگن همیشه نباید همه حرفات رو به یه نفر بگی تمام زندگیتو هیچ وقت به یک نفر نگو چون یه روز تنهات میزاره و پشیمون میشی
دلم بد جور گرفته دارم گریه میکنم دارم با اشک براتون مینویسم
کاش بودی میگفتی دردت بجونم !!!
کاش بودی الان میگفتی بیا سرت رو بزار رو شونم
کاش بودی کنارم کاش دلداریم میدادی
کاش میتونستم همه حرفامو بنویسم  !!!
 
(برگرفته از وبلاگ دوست خوبم -بغض شیشه ای)