دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دردهای شخصی
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
ﮔـﺎﻫــــﯽ ﺩﺭﺩﺍﺕ ﺍﻭﻧﻘـــــﺪﺭ ﺷﺨﺼــــﯽ ﻣﯿﺸـــﻦ
ﮐــﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮﺩﺗـــــﻢ ﺣــﺮﻓﺸــــﻮ ﻧﻤـــﯽ ﺯﻧـــــﯽ