دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

هر بار گوشم میدم داغون می شم
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
دیدی بی من داری می ری دیدی قولاتو شکستی
دیدی راست گفتم عزیزم دیدی صدامو نخواستی
{دیدی حتی یه دقیقه نمی مونی دم رفتن}
دیدی رفتی
دیدی می گفتم یه روز میری دوسم نداری
...
{تو که می خواستی بری چرا من و دیوونه کردی}
چرا دوسم نداری
...
دیدی اشکام روی گونم می ریزه چیزی نگفتی
دیدی راحت اینو گفتی "داری از چشام می افتی"
...
دیدی دلت جای من نبود دیدی ازم گذشتی
{داره حالا باورم میشه منو دوسم نداشتی}
دیدی چه آسون و بی هوا یهویی دل بریدی
دیدی دلم تیکه پاره شد آخه اونم ندیدی
دیگه دوسم نداری...................................................