دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

ساده بودم
ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

ساده بودم و صادقانه دوستت داشتم اما تو.....
تو کاری بغیر ترک من نمیدانستی آنهم بی هیچ خداحافظی