دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

زانوهایم
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
سفت بغــــلش کن
محکــم ببوسش
نگران نبــــاش
کم کم به این یکی هـــــم عادت می کنی...!!!
زانو رو میــــگم...