دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

ایـــن روزهــا
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

ایـــن روزهــا
زل میـــزنم ـ تـــوی چشـــمانم ـ
خـــودم ـ را بهــانه میـکنم ـ
برای خندیـدن ...
قدمـ میـــزنمـ پـا به پـای خـــــودم ..
و دســـتم ـــ میگیـــــرد دســـت دیـــگرم را
تــــا
گـــم نشــوم
میـان ایــن همه
تنــــــــــــهایــــــی...