دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

هی روزگار
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

هــِـی روزگــار

مَن بـه دَرَکــ

خــودَت خــَـســتــه نــَـشـُـدی

از دیــدَن تــَصـویــرِ تــِکـراریــه دَرد کــِـشـیـدنِ مــَـن ؟!