دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

خاطرات
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
خاطرات را باید سطل سطل از چاه زندگی بیرون کشید
خاطرات نه سر دارند؛ نه ته !
بی هوا می آیند تا خفه ات کنند
میرسند گاهی وسط یک فکر
گاهی وسط یک خیابان
... ... و گاهی حتی وسط یک صحبت
سردت می کنند؛ رگ خوابت را بلدند!
زمینت میزنند ...
خاطرات تمام نمی شوند
تمامت می کنند ... !!!