دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دلم همان روزها را می خواهد
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
از آن نرفته برگشتن ها
به آغوش کشیدن ها
آرام و با چشمان بسته بوسیدن ها
هنوز هم خاطره ای مانده
اما خاطره
نه ...
دلم همان روزها را می خواهد.....!
.....