دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

التماس
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
التمــــاس مال دیــــــــــروز بود . . .
مال وقتـــی که ســــــــاده بودم !
امــــــروز ,,,می خوای بــــــری ؟؟؟
هیــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــ !!! فقط ... " خداحافظ"
==========================
دروغ می گم تو باور نکن