دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

یکبار بر میگشتی
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش میکنی
وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی
فقط نیم نگاهی میکردی . . .