دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

یادت
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

سر میز شام
یادت که میافتم بغض میکنم
اشک در چشمانم حلقه میزند
همه متعجب نگاهم میکنند
لبخند میزنم و میگویم :

چقدر داغ بود ........