وجودم بی تو یخ بسته بتاب سردم زمستونم

منو مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم

یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه من بود

به این زودی نگو دیره به این زودی نگو بدرود